Geef mij uw postcode en ik meld u uw schuld

Stel, een wildvreemd iemand spreekt u aan en vraagt u op de man af: “zeg, wat verdien jij eigenlijk?” U zegt waarschijnlijk: “Dat gaat je geen donder aan.”

Terecht, want de hoogte van uw salaris gaat niemand wat aan. Maar dan heb ik het natuurlijk niet over die mensen waarvan uit hoofde van hun functie, het salaris is opgenomen in jaarverslagen of andere rapporterende documenten.

U en ik noemen dat privacy!

Hoe anders is dat, als het over de grootste uitgave van uw leven gaat: de aankoop van een huis.

Voor zes euro weet iedereen, binnen enkele ogenblikken, wat u voor uw huis heeft betaald. Of, hoe hoog uw hypotheek is en welke rente u betaalt. En passant lezen we welke schuldeisers vorderingen op uw huis hebben en hoe hóóg die vorderingen zijn. Hoezo privacy?

De genoemde info is van belang als je iemands huis koopt. Maar waarom moet iederéén dat kunnen zien? Waarom niet, bijvoorbeeld, alleen een notaris, die daar vervolgens een verklaring over opmaakt?

Als ik wil weten of een sollicitant helemaal “kosher” is, kan ik hem vragen om een “Verklaring Omtrent het Gedrag”. Het is niet zo dat ik zélf even mag googlen in de databanken van politie en justitie.

Ik vind het vreemd en kwalijk, dat instanties als het Kadaster, het CBS en de Rijks Universiteit Groningen hier aan meewerken.

Het wordt tijd dat de politiek dit aanpakt. Want zonder hún bemoeienis, verandert er voor u en mij waarschijnlijk geen donder aan.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *