Dood ziek van zorg

Vroeger zat “Jan met de pet” in het ziekenfonds, en alle anderen verzekerden zich “particulier”. Per 1 januari 2006 werd onze natie verblijd met een níeuw zorgstelsel.

Nu, zou het allemaal anders gaan. Beter. Eerlijker.
Iedereen één zelfde basisverzekering voor een zelfde premie. Wie extra luxe en comfort wenste moest dat zelf bijverzekeren.

Er ontstonden twee typen zorgpolissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Vanuit de naturapolis vergoedt de verzekeraar volledig en híj betaalt jouw zorgverlener. Deze zorgverlener moet dan wel een contract hebben met jouw zorgverzekeraar. Bezoek je een niet-gecontracteerde zorgverlener dan wordt slechts 80% vergoed.

Vanuit de restitutiepolis, betaal jij zélf de zorgverlener en ontvang je maximaal de wettelijke of marktconforme vergoeding terug. Rekent de zorgverlener meer, dan pas je zélf het verschil bij.

In beide situaties had je in meer of mindere mate de vrije keuze van zorgverlener. Een keuze gebaseerd op vertrouwen en nabijheid.

De macht van de zorgverzekeraar wordt echter steeds groter en hij misbruikt die macht steeds vaker. Veel zorgverleners voelen zich daardoor genoodzaakt om geen contract meer met de zorgverzekeraar te tekenen. Met alle gevolgen voor u, de verzekerde.

Momenteel behandelt het kabinet het voorstel van de minister van volksgezondheid: zorgverzekeraars hoeven straks niets meer te vergoeden als u gebruik maakt van niet-gecontracteerde zorgverleners. De verzekeraar bepaalde al hóe u behandeld werd en straks dus ook nog door wie.

Ik ben blij dat mijn zorgverzekering geregeld is, al twijfel ik of ze mij nog kunnen helpen.
Ik ben inmiddels dood ziek van dit kabinet.

Gefeliciteerd!

Stel, u bent jarig. Namens de collega’s ontvangt u de welbekende enveloppe en reageert u blij verrast. U bedankt de gulle gevers en zegt dat ze dit écht niet hadden hoeven doen. De ongeopende enveloppe verdwijnt vervolgens in uw binnenzak.

De afgelopen weken leek het alsof iederéén jarig was. Bijna iedereen was in jubelstemming en had een enveloppe in de binnenzak. Op de prachtige enveloppe stond met sierlijke letters geschreven; “akkoord”.

Een vorig feestcomité was er in zeven weken niet in geslaagd om een passend cadeau te vinden maar de tijd begon te dringen. Maar toen ging degene die het cadeau moest overhandigen zich er zelf mee bemoeien. Hij ronselde vijf vriendjes, waarvan een aantal niet zo kritisch, en binnen twee dagen hadden ze de enveloppe gevuld. Nog net op tijd om ‘m met opgeheven hoofd te kunnen overhandigen. Ze waren zo trots als een aap met zeven staarten.

Inmiddels hebben een aantal jarigen de enveloppe geopend. Natuurlijk, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken maar de uiterste houdbaarheid verloopt al op 12 september. Da’s feestvreugde voor de korte termijn.

De vriendengroep blijft ondertussen smakelijk lachen om die ene collega die niet mee wilde doen. Die geen bijdrage leverde aan de enveloppe. Díe collega gaf liever een “fair-trade” cadeau dan een waardeloos cadeau, maar dát mocht níet in de enveloppe. Het valt nog te bezien wie straks het laatste lacht.

Toch staat het voor mij als een paal boven water; voorlopig zijn we nog niet jarig.

Control-Alt-Delete

Wie goed zijn best deed op school, kon een goede toekomst tegemoet zien. Naïef of gewoon gehoorzaam aan mijn ouders, heb ik dat altijd gedaan. Wat waren ze trots.

Toen ik zelf kinderen kreeg, geloofde ik nog stellig in dat credo. Dus mocht mijn zoon hovenier worden, mits ie wél zou zorgen dat ie de beste hovenier van de streek zou zijn.

Ook mijn dochter heeft meer dan haar best gedaan. Als beloning kan ze nu geen hypotheek krijgen om haar huurappartement te kopen maar verdient ze teveel om een nette sociale huurwoning te bewonen.

Het is díe jeugd die op haast geen enkele wijze kan starten op de woningmarkt. Huizen dalen in waarde maar de banken verdommen het om de jongeren de helpende hand te bieden. Dat zijn die zelfde banken die de aanzet hebben gegeven voor de crisis waarin we ons nu bevinden.

De club die ons land een premier heeft geleverd heeft echter een plan; mensen die gemeenschapsgelden hebben gestolen en dat niet terugbetalen, moeten desnoods het gevang in. Een práchtig plan, dacht ik. Tot ik ontdekte dat hier niet gedoeld werd op de verantwoordelijken uit de bankensector maar alleen op een paar bijstandsfraudeurs.

Inmiddels wil “den Haag” dat we langer doorwerken, maar gelijktijdig willen ze het ontslagrecht versoepelen. De hypotheekrenteaftrek staat ter discussie terwijl de woningmarkt, en daarmee de bouwsector, instort. Kunt u het nog volgen?

Ik doe iets met computers.
Problemen worden daar veelal opgelost met een simpel “Control-Alt-Delete”.

Ik zeg: “Doen!”

 

Nederland en strafschoppen.

De economie van dit land heeft er wel eens beter voor gestaan. Niemand zal er dan ook vreemd van opkijken dat we de komende jaren met z’n allen flink de broekriem moeten aanhalen. Elk kabinet, van welke samenstelling ook , zal dan ook fors moeten gaan bezuinigen.

Maar bezuinigen waarop? Bezuinigingen in de zorg raken veelal de zwakkeren in de samenleving: ouderen, chronisch zieken, gehandicapten. Bezuinigen op de uitkeringen? Ook dit zal veelal die mensen raken die het al niet makkelijk hebben. Bezuinigen op onderwijs wellicht? Ook dit is niet gewenst want we leven nou eenmaal in een kennis economie.  Maar ja, op wat dan wel?

De vijf burgemeesters van de beoogde speelsteden voor het wereldkampioenschap voetbal 2018/2022 maakt het allemaal niets uit. In een brief schrijven zij bereid te zijn 504 miljoen euro voor hun rekening te willen nemen van de benodigde  840 miljoen die dat toernooitje voor verwende rijke jongetjes moet gaan kosten. Saillant detail: de gemeenteraden van deze steden weten nog van niets, noch hebben zij er goedkeuring aan gegeven.

Ook eist de organisatie van het WK, dat boevengilde (FIFA) onder leiding van Joseph Blatter, dat ze een eigen rijstrook ter beschikking krijgen. En mocht u het nog niet weten; de FIFA wenst ook geen belasting te betalen.

Het lijkt me dat het komende kabinet weinig hoeft te doen om de eerste grote bezuiniging in te kunnen boeken: kappen met het WK-voetbal 2018/2022.

Een kabinet dat zo’n scoringskans laat liggen verdient bij voorbaat een strafschop onder z’n achterwerk.

Op uw gezondheid

Elk nieuw kabinet zal de gevolgen van de recessie te lijf moeten gaan. De vraag is alleen op welke wijze. De eerste maatregelen zijn inmiddels aangekondigd: bezuinigingen in de zorg.

Demissionair minister Klink wil in ieder geval niet dat we mondiger worden. Daarom wordt elke gang naar de logopediste “bedrempeld” met een eigen bijdrage van tien euro. Daar word je even stil van.

Een bezoek aan de ergotherapeut? Tien euro eigen bijdrage. En het is al zo moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Een reactie van Klink: “Maak je niet zo dik”. Maar ook een bezoekje aan de diëtiste gaat je straks  tien euro kosten.

Jongeren tussen de achttien en tweeëntwintig jaar komen er beter van af. Om te voorkomen dat zij met een mond vol tanden komen te staan wordt de gratis tandheelkundige zorg geschrapt.

En dan de ouderen en gehandicapten. Die mensen die het toch al zo moeilijk hebben om overeind te blijven. Door volgend jaar de vergoeding voor looprekken en rollators uit het basispakket te halen hebben zij straks geen poot meer om op te staan.

Maar vrouwen boven de eenentwintig worden pas echt genaaid. De pil verdwijnt uit het basispakket want wie door dit kabinet genomen wordt zal het merken ook.

En dit is nog maar het begin. Er komt nog veel meer. En gelukkig maar, want dat is wat u wilde. Want u heeft er op 9 juni jl. voor gezorgd dat die grootste partij de grootste partij is geworden.

Op uw gezondheid.